Tyst meditation som en väg till inre frid

Tyst meditation som en väg till inre frid

Om behovet av tystnad för att kunna lyssna till den inre stillheten

Postat den 15 december 2013 Ι Av Eva-Lotta Sandberg och Per Winjestam

På senare år har allt fler börjat söka sig till meditation och tysta retreater för att få möjlighet till reflektion, bearbetning och eftertanke. Ofta handlar det om en längtan efter något mer bortom materiell trygghet och säkerhet, inte bara att få en stunds respit från en stressig och krävande vardag. Att medvetet stilla tankarna och vända blicken inåt är en uråldrig metod för självinsikt och fördjupad livsvisdom. Och kanske är det det handlar om mer än något annat? Att återskapa kontakten med något som gått förlorat i ett ständigt brus, höga bullernivåer, time management och att ständigt vara uppkopplad på sociala medier och internet – den inre stillheten och tystnaden.

Det är först när vi uppmärksammar tystnaden som vi blir medvetna om den inre stillheten som alltid finns där och som är vår innersta natur, ett tillstånd av lycksalighet, djup samhörighet med allt levande och sann kärlek, menar Eckhart Tolle.