Nyhetsbrev

​​​

Nyhetsbrev Maj 2023

 

Våren och försommaren är en underbar tid på året när allting återigen börjar växa och gro. Livet kommer tillbaka med ljuset, värmen och fågelsången. Det är en tid då vi kan njuta av den prunkande, skira grönskan när hela naturen exploderar i all sin härlighet. Bara att få känna den ljuvliga doften av blomsterprakten är en ynnest. Här finns mycket kraft och energi att hämta. Vi välkomnar dig till terminens sista kurstillfälle och ger dig inspiration inför sommaren:

​​​​

Vipassana ute i naturen, Botaniska trädgården, Göteborg, fredagen den 26/5 kl 19.00-20.30

Vipassana har sitt ursprung och sin direkta grund i Buddhas egna utsagor och undervisning. Ordet vipassana på språket pali (det språk de buddhistiska suttorna är nedtecknade på) betyder insikt, betrakta eller bevittna. Vipassana kan praktiseras på flera olika sätt. Meditationstekniken Vipassana innebär att man betraktar sin egen andning med full uppmärksamhet. Meditationstekniken innehåller två grundläggande övningar: sittande meditation och gående meditation. Den första fasen är stillasittande, tyst meditation där man har sin fulla uppmärksamhet på andningen. Den andra fasen är gående meditation, s k Vipassanagång, där man går stilla i en cirkel motsols med medveten närvaro i alla sina rörelser och framför allt i sina fotsulor. Därefter följer ytterligare en fas av stillasittande, tyst meditation med fokus på andningen. Meditationen utövas i 50 minuter. Därefter en kort stunds vila. I all sin enkelhet är Vipassana en mycket kraftfull meditationsteknik som sägs ha hjälpt flest människor att gå djupt i meditation.

Tid: fredagen den 26/5 kl. 19.00-20.30  
Plats: entrén till Botaniska trädgården, Göteborg. Därifrån går vi gemensamt kl 19.15 till en fin plats i Botaniska där vi kan meditera tillsammans. Kom i tid.

Utrustning: Tag med en egen sittdyna samt en vattenflaska

Pris: fri entré dock max 20 kursdeltagare. Frivillig donation via Swish till 0727-448016.
Kursledare: Per Winjestam
Anmälan: info@dansmeditation.se eller 0727-44 80 16

OBS! Förutsättningen för att vi skall kunna genomföra detta är fint väder med uppehåll.

 

​​​

 
 
OBS! Nya datum! Nytt tema!

 

Dansmeditation, öppen kväll, fredagen den 18/8 kl 19.00-22.00, Solsalen, Skärva gård, Karlskrona  

För dig som både vill dansa och meditera. Kvällen är upplagd som ett kombinationspass där vi börjar med en Lifedancingcykel dansar oss genom de olika elementen jord, eld, vatten och luft, och därefter ett längre pass tyst meditation, Vipassana. Vi lyfter in energiarbete med chakra i dansmeditationen. Det krävs inga förkunskaper. 

Tid: fredagen den 18/8 kl. 19.00-22.00  
Plats: Solsalen, Skärva gård, Skärva 3, Karlskrona (ca 9 km utanför Karlskrona) 
Pris: 250 kr. Betalning via Swish till 0727-448026 eller kontant.
Kursledare: Eva Lotta Sandberg och Per Winjestam
Anmälan: info@dansmeditation.se eller 0727-44 80 16

 

De fyra elementen – Stärk din relation med din inre natur, Dansmeditationsretreat,
1 heldag, lördagen den 19/8 kl 10.00-17.00, Solsalen, Skärva gård, Karlskrona

De fyra elementen jord, eld, vatten och luft är urgamla föreställningar om alltings ursprung. Det är essensen av det shamanska heliga medicinhjulet. Det är den klassiska läran om de fyra elementen jord, eld, vatten och luft som har sina rötter i antikens Grekland. Vi behöver rent vatten, ren luft, bördig jord och värmande eld för vår överlevnad. Den rituella dansen med de fyra elementen är ett sätt att komma närmare naturen eftersom elementen existerar både inom oss, rent fysiskt och biologiskt, och utanför oss i vår omgivande miljö. Det är också metaforer för människans olika kvaliteter: jordelementet står för grundning; eldelementet för kraft; vattenelementet för flöde och luftelementet för lätthet. De flesta av oss är mer jordiga, eldiga, vattniga eller luftiga i sin personlighet. När vi dansar genom de fyra elementen ger vi oss hän i att uttrycka livscyklerna och inspireras att utforska olika aspekter av oss själva. Det stärker vår kontakt med kroppen, naturen, livsenergin och allt levande runtomkring oss. Förståelsen av de fyra elementen kan på så sätt hjälpa oss att bättre förstå oss själva och våra relationer till andra, och i förlängningen skapa mer harmoni i världen.

Tid: lördagen den 19/8 kl 10.00-17.00 
Plats: Skärva gård, Skärva 3, Karlskrona (9 km utanför Karlskrona)
Pris: 1200 kr. Både fredag och lördag 1350 kr (100 kr rabatt från ord. pris). Swish till 0727-448016 eller faktura
Kursledare: Eva Lotta Sandberg och Per Winjestam
Anmälan: info@dansmeditation.se eller 0727-44 80 16

 
Senaste bloggtext av Per Winjestam: Allt är nytt under solen.
En poetisk berättelse om girighet, buddhism och medkänsla med allt levande i Erik Blombergs diktning 

Det är något med Erik Blombergs diktning som fångar mitt intresse. Kanske handlar det om det porlande vattnet och jordens bärande kraft som får mig att känna mig trygg. Ett universum där jorden är en plats att vila på. Och samtidigt ett vingspann som sträcker sig vida över horisonten med en skarp örnblick som inte väjer för något. Min tolkning är att hans poesi ofta befinner sig någonstans i skärningspunkten mellan det andliga, det estetiska och det världsliga. Vilket osökt för tankarna till en central tes inom den österländska filosofin, det sanna, det goda och det sköna (på sanskrit Satyam Shivam Sundaram). ... Läs mer på vår blogg.

Läs mer på: http://dansmeditation.se/kalendarium

Dansmeditation är en mötesplats för dig som både vill dansa och meditera, en kombination av hjärtvägen och meditationsvägen.

Kontakt: info@dansmeditation.se eller 0727-448016

Varmt välkommen till Dansmeditation!

Eva och Per