Meditation

Meditation

Söker du harmoni och inre frid? En djupare självkännedom? Meditation är en kraftfull metod som människor världen över praktiserat sedan urminnes tider för att finna sann och varaktig lycka.

Vad är meditation?

Meditation är medveten närvaro. Det är både vägen och målet till djupare förståelse för vem du är på ett fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt, mentalt och andligt plan.

Det finns många olika former av meditation, från aktiva rörelsemeditationer och mantrasång till stilla meditationer i tystnad. Några gemensamma nämnare för alla typer av meditation är avslappning, betraktande och ett icke värderande förhållningssätt (engelska: relaxation, watching and no judgement).

Meditation går bortom intellektet, där intellektet slutar tar meditationen vid. Genom att stilla tankarna och vända blicken inåt uppnås ett tillstånd av inre frid som är fritt från distraherande tankar och känslor. Att vara i meditation är att vara här och nu.

På senare år har meditation fått brett genomslag via företeelsen mindfulness som är en västerländsk översättning av buddhistisk meditation.

Meditation är en universell företeelse som återfinns i en mängd olika variationer i de flesta av världens olika religioner och kulturer, exempelvis inom hinduismen, buddhismen och kristendomen. Ordet meditation härstammar från latinets meditare och betyder att föras mot mitten, mot centrum. Dhyana är sanskrit för meditation och betyder medvetenhet eller att vara i ett tillstånd av vakenhet. Inom Buddhismen betyder meditation att vara utan ansträngning i det som är. Mystiker i olika kulturer har genom tiderna beskrivit detta fenomen.

Varför meditera?

Meditation är en metod för att bearbeta stress, ge avspänning, energi och främja personlig och andlig utveckling.

Meditation är även ett bra redskap för att svetsa samman människor i djupgående grupprocesser. Vetenskapliga studier visar att meditation kan användas för att motverka stress och oro. Regelbunden meditation skapar lugn och harmoni i ditt inre och gör att du får en bättre balans i livet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder kurser, workshops och retreater i dansmeditation och meditation i Göteborg. För de som enbart vill meditera erbjuder vi olika former av meditationer som exempelvis aktiv rörelsemeditation, mantrasång och stilla meditationer i tystnad. Läs mer om de olika meditationsteknikerna och aktuellt kursprogram på vårt kalendarium.