Grundning – att vara förankrad i jorden

Grundning – att vara förankrad i jorden

Att vara i balans med livet genom att vara i kroppen

Postat den 10 mars 2014 Ι Av Eva-Lotta Sandberg och Per Winjestam

Vad är egentligen grundning? Vad innebär det vara grundad? De flesta har säkert vid något tillfälle stött på begreppet grundning, men utan vidare förklaring och utanför sitt sammanhang finns risk att man lämnas med en något grumlig eller diffus definition på vad det egentligen innebär. Om man googlar ordet grundning får man upp länkar till bland annat puts och murbruk och hur man går tillväga för att bygga hus, vilket inte är en helt fel liknelse eftersom huset som symbol (ur ett psykodynamiskt perspektiv) ofta står för kroppen; det vill säga att drömma om hus kan vara en bearbetning av upplevelser kring den egna kroppen. Men en kanske ännu bättre liknelse är trädet som med sina djupa rötter i jorden står stadigt för väder och vind, en liknelse som en av förgrundsgestalterna till begreppet grundning, Alexander Lowen, använder sig av.