Andningens helande kraft

Andningens helande kraft 

Om medveten andning, centrering, frigörande andning
och den livsviktiga betydelsen av att andas rätt 

Postat den 25 september 2014 Ι Av Eva-Lotta Sandberg och Per Winjestam

Andningen är en ständigt närvarande följeslagare som finns med oss från det att vi föds och tar vårt första andetag tills att vi dör och tar vårt sista andetag. Andningen markerar livets början och livets slut. Den mäter ut hela vår livslängd. Vi kan klara oss utan både mat och vatten i flera dagar, men utan luft dör vi inom ett par minuter. Luften innehåller syre som ger blodet den näring det behöver för att stimulera kroppens ämnesomsättning; blodet syresätts i lungorna och transporteras via hjärtat och systemkretsloppet vidare till alla inre organ, vävnader, nerver och körtlar. Andningen är en av våra mest vitala livsprocesser. Enligt österländsk filosofi andas vi in livsenergi som på sanskrit kallas prana. Livsenergin genomsyrar inte bara människor utan hela universum. Genom andningen står vi i förbindelse med hela universum. Andningen är länken till vårt inre, vägen till en djupare kontakt med självet, något Buddha kom till insikt om för ca 2 500 år sedan. Med tanke på att flera olika österländska kropps- och rörelsetraditioner (så som buddhistisk meditation, yoga, tai chi, qigong etc) fått brett genomslag i väst på senare år finns det anledning att fundera kring varför vi inte uppmärksammar andningen och dess helande kraft mer. Hur skulle samhället se ut om vi alla lärde oss att andas igenom våra känslor fullt ut? Om vi alla kunde andas med hela kroppen?